Sponsoren

Gouden sponsoren

 

Bruisend Nijverdal 2020… Een bijzonder jaar.. een jaar met Corona, een jaar welke anders zal zijn dan alle anderen… echter wel met een feest! Een feest dat dit jaar financieel alleen maar mogelijk is door onze sponsoren. Geen (gemeente) subsidie, geen dorpsbudget, geen drankinkomsten enkel en alleen sponsoring.

Super, super, super bedankt beste sponsoren, dat wij dit jaar, dit mogelijk kunnen gaan maken. Dat jullie het vertrouwen hebben en ons en de Nijverdalse bevolking, wellicht uw klanten, uw werknemers en / of noabers dit feest schenken!

De sponsorcommissie van Bruisend Nijverdal

Linda, Danielle & Ewald.


Sponsoring is voor een stichting als Bruisend Nijverdal van zeer groot belang. Dit is in de loop der jaren zelfs steeds belangrijker geworden, aangezien we steeds minder subsidie krijgen en in het algemeen geconfronteerd worden met lastenverhogingen. De financiële middelen die gegenereerd worden door sponsoring geven ons de mogelijkheid een breed scala aan activiteiten te ontplooien, voor alle leeftijdsgroepen. Tijdens de dagen staat het motto: ‘voor een ieder wat wils’ centraal. We houden er in de voorbereidingen en het programma rekening mee dat alle doelgroepen worden aangesproken van jong tot oud. Uiteindelijk komt dit de uitstraling en de levendigheid van Nijverdal ten goede.

Voor een mooi feest met een goed programma is veel geld nodig. Daarom zoeken we meerdere sponsoren uit de Nijverdalse samenleving. Hiervoor hebben wij voor 2020, al een bijzonder jaar door corona, een drietal pakketten in het leven geroepen. Van Gouden- tot Bronzen sponsor van Bruisend Nijverdal. De sponsormogelijkheden die wij bieden, zijn weloverwogen opgesteld. Hierbij is er naar gestreefd om potentiële sponsoren de mogelijkheid te bieden voor een keuze “op maat”.

Interesse? Vraag naar de mogelijkheden bij Ewald Aaltink  06 – 542 777 84 of email: sponsorzaken@bruisendnijverdal.com

Hierboven de sponsoren voor 2020! SUPER BEDANKT!!!