Homepage

Namens alle vrijwilligers van Bruisend Nijverdal een heel feestelijk en Bruisend 2017 gewenst! Wij hebben nu al zin in Koningsdag en ons tentfeest in september.


Namens het gehele team van Bruisend Nijverdal en Stichting Evenementen Nijverdal een hele fijne Kerst gewenst!

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR


 

Ewald Aaltink is vanaf 1 oktober 2016 aangetreden als de nieuwe Voorzitter van de Stichting Evenementen Nijverdal (SEN) waaronder ook de stichting Bruisend Nijverdal valt. Vanaf deze datum is ook Annet Korbeld als secretaris in het bestuur aangetreden. Ewald Aaltink neemt het stokje over van Jan Hekman, de functie van Secretaris was vacant.

 

knipsel

 

Jan Roelofs en Bert Wolbers, bestuursleden van het dagelijks bestuur van de  SEN en Bruisend Nijverdal, doen een stap terug en geven het stokje graag over aan de volgende generatie.

 

Jan Hekman zal voorlopig als interim penningmeester optreden en de taken de komende 6 maanden overdragen aan de nieuwe Voorzitter. Jan Hekman, Bert Wolbers en Jan Roelofs zijn jarenlang actief geweest voor de vele evenementen in Nijverdal, georganiseerd door de S.E.N. Denk daarbij aan de Koningsdag en 5 mei vieringen en de feestweek Bruisend Nijverdal in de 2e week van september. Ze vinden het nu tijd voor de volgende generatie om met frisse ideeën de organisatie opnieuw te inspireren. Daarbij krijgen zij, zoals altijd, hulp van vele tientallen trouwe vrijwilligers.

Jan Hekman, Bert Wolbers en Jan Roelofs blijven het komende jaar nog actief binnen de organisatie voor de overdracht en advies. Daarna zullen zij zich als vrijwilliger inzetten tijdens de festiviteiten.

 

Ewald Aaltink en Annet Korbeld hebben veel zin in de nieuwe uitdaging en hopen het mooie werk dat nu al is gedaan voort te kunnen zetten en aan te kunnen passen naar de voortdurende veranderingen van de tijd.